Open Vld

Dit is de opinie van Open VLD over Sociale zaken en Welzijn. Ik vond dit standpunt op hun site (www.vld.be).

Geen enkele samenleving kan welvarend genoemd worden wanneer een aanzienlijk aantal van haar
burgers in armoede leven, ziek zijn of minder middelen hebben om een volwaardige toekomst uit te bouwen. Open Vld ziet het dan ook als een kerntaak van de overheid om kansen te geven aan iedereen. Dat betekent dus het uitbouwen en verankeren van een sterke en brede sociale zekerheid. Om resultaten te boeken moet men dan wel afstand nemen van het beleid dat mensen afhankelijk maakt en louter monetaire ondersteuning biedt. Er moet echt geïnvesteerd worden in mensen, en de talenten die ieder individu bezit.

Een dergelijk systeem moet mensen toelaten om bestaanszeker te zijn, een job te vinden, voor zichzelf in te staan en vooruitgang te boeken in plaats van mensen te betuttelen of afhankelijk te maken. Een sociale zekerheid moet de mensen ondersteunen die hulp behoeven, maar tegelijk alle mensen maximale kansen bieden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Toelichting

Open VLD wil dat er niet alleen uitkeringen gegeven worden aan mensen maar dat ook hun sociaal leven beter wordt. Ze willen ook dat mensen niet afhankelijk worden van de financiële steun die ze krijgen maar dat ze ook moeten leren hoe men een job zoekt enzoverder. Ze willen dat de mensen hun talenten kunnen ontdekken en dat ze met die talenten iets zinsvol kunnen doen zodat ze uit hun situatie kunnen komen.

Terug naar Politieke Context.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License