Vlaams Belang

Dit zijn twee politieke standpunten van het Vlaams Belang:

Gezinnen en probleemsituaties.
Samen met het beklemtonen van het gezin als hoeksteen van de samenleving, moeten we ook oog hebben voor moeilijkheden binnen gezinnen. Ook de alleenstaande ouder mag niet aan zijn of haar lot worden overgelaten en verdient respect en ondersteuning.

Armoede is vaak een gezinssituatie. Daarom vind ik dit wel een goed standpunt. Ze pakken het probleem aan bij de kern.

Sociale huisvesting.
Vlamingen moeten zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden hun woning in eigendom te verwerven. De successierechten, de registratierechten en de schenkingsrechten moeten dus verder verlaagd worden. Voor mensen die kiezen voor flexibiliteit en nog niet toe zijn aan een vaste verblijfplaats moet er een degelijke huurmarkt zijn. De overheid mag deze huurmarkt niet kapotmaken door te betuttelend op te treden. De wachtlijsten voor sociale woningen moeten versneld worden weggewerkt. Het Vlaams Belang wijst het huidige sociale huisvestingsbeleid, dat voorrang geeft aan vreemdelingen en allochtonen, volledig af. De kennis van het Nederlands is een noodzakelijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning.

De mogelijkheid tot een sociale woning is voor mensen in armoede heel belangrijk. Dat het systeem nog niet volledig op zijn pootjes staat is zeker duidelijk. Het is dus goed dat er aan gewerkt wordt.

Terug naar Politieke Context.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License