Verslag 9

Aanwezig : Ayla, Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Melissa, Julie, Charlotte,Dempsey, Lien
Begeleidster : Marian Dierckx
Datum: 18 november 2009

Taken: - Definitieve datum activiteit: zaterdag 24 april 2009
- Email sturen naar Steven i.v.m. rapport Schepencollege en mogelijke andere locaties in Roeselare. Ook vragen of de korte beschrijving van het project mag gebruikt worden in het rapport.
- Voorstellen van thema’s rond armoede:
Ayla en Elisa: tewerkstelling
Melissa en Lien: financieel
Charlotte en Lysa: gezondheidszorg

Brainstormen rond 24 april:

Activiteiten:

- Muziekinstrumenten maken
- Werken met klei of gips
- Zakkenrace
- Spel met lepel en knikker
- Aan elkaar gebonden parcour afleggen
- Klerenketting
- Maffia of drugspel

Indeling:

- Spel inleiden d.m.v. poppenkost of toneel
- Elk spel duurt anderhalf uur
- Pauze aangeven d.m.v. muziek of voetbaltoeter

Volgende vergadering: maandag 23 november 2009

9 julie.doc Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License