Verslag 8

Aanwezig : Ayla, Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Julie, Charlotte,Dempsey, Lien
Verontschuldigd : Melissa
Begeleidster : Mvr. Marian Dierckx
Datum: 16 november 2009
Taken: - Bespreken activiteit voor jongeren en kinderen
- Ouders worden uitgenodigt na de activiteit
- Activiteit zal vooral ontspannend zijn met toch iets inhoudelijks erin
- Pers zal worden gecontacteerd : Laatste nieuws, weekbode en WTV
- Bespreken activiteit
- Kennismaking met Mvr. Marian Dierckx
- Meegeven hoever we al staan met ons project aan Mvr. Marian Dierckx
- Afspreken op welke datum de activiteit zal doorgaan

Wat nog moet gebeuren:

- Afspraak maken op stadhuis met schepen van jeugd en cultuur(Julie)
- Toestemming vragen aan burgemeester om grote markt te mogen gebruiken
- Aantal budget vragen aan Steven(lisa)
- Informeren in drukkerij i.v.m flyers(Sarah)
- Alternatief bespreken i.v.m met locatie

Belangerijke datums:
- Eindactiviteit op 24 April

Volgende vergadering: 2009-11-18

8.doc Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License