Verslag 7

Aanwezig: Ayla, Thijs, Elisa, Sarah, Lien, Julie, Charlotte.
Veronschuldigd: Solange Peirsegaele, Demsey, Melissa, Lysa.
Begeleidster: Solange Peirsegaele
Datum: 14 oktober

Onderwerpen:

 • Bespreken van het eventuele concept en aanpak van de eindactiviteit
 • Praktische afspraken i.v.m. volgende vergaderingen en activiteiten
 • Enkele datums vastleggen voor activiteiten, etc.

Belangrijke datums:

 • 13/11 activiteit: pannekoekenbak met gezelschapspellen
 • 18/11 en 23/11 voorstelling van de verschillende thema's rond armoede
 • 28/11 activiteit: Sint-vergadering voor de kinderen
 • 19/12 activiteit verplaatst naar 12/12 (zaterdag voormiddag)
 • 04/12 vormingsmoment om 19u

Praktische afspraken i.v.m. vergaderingen en activiteiten

 • 15min. voor aanvang van de activiteit aanwezig zijn.
 • dingen die je meemaakt op een activiteit of dat je belangrijk vindt om te vermelden, opschrijven en bespreken in de projectvergadering

Bespreking eindactiviteit

Datum:

 • Datum staat nog niet vast, maar best kiezen we voor het 1ste weekend van, of het eerste weekend na, de Paasvakantie.

Vragen:

 • Activiteit voor jongeren -12 jaar? Of ook voor de 15-16 jarigen?
 • Zijn ouders ook uitgenodigd?
 • Puur ontspannende activiteit of een inhoudelijke activiteit?
 • Zorgen we ook voor persbekendheid? WTV? Krant?

Opmerkingen:

 • Als we de jongeren van T'Hope zouden betrekken met de organisatie van die activiteit, dan zij we zekerder dat de activiteit ook echt iets is wat zij willen doen.
 • We moeten de jongeren hierbij het gevoel geven dat ze echt wel iets betekenen in de organisatie hiervan. Maar ook grenzen leggen waarin ze beslissingen mogen nemen.
 • Misschien kunnen we een ideëenboek gebruiken om aan een thema te komen voor onze activiteit. (wordt nog eens besproken in de vrijwilligersvergadering)

Volgende vergadering 16 november

Verslag7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License