Verslag 5

Aanwezig : Ayla, Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Melissa, Julie, Charlotte,Dempsey, Lien
Begeleidster : Solange Peirsegaele
Datum: 21 oktober 2009

Taken: - verder informatie opzoeken rond je thema over armoede
- voorbereiden van een creatieve presentatie rond het thema

Takenverdeling: - Gezondheidszorg: Charlotte en Lysa
- Tewerkstelling: Elisa en Ayla
- Financieel: Melissa en Lien
- Huisvesting: Julie en Sarah
- Scholing en onderwjs: Dempsey en Thijs
Thema ‘vrije tijd’
Het thema ‘vrije tijd’ moet nog behandeld worden. Verdere verdeling volgt nog.
Op toledo zijn handige teksten te vinden i.v.m. het thema.

Opmerkingen
- Verslaggever weergeven op verslag
- Verslaggever brengt elke week het verslag mee voor iedereen

Volgende vergadering: 26 oktober
- Datums ’t Hope-activiteiten afspreken
- Thema ‘vrije tijd’ verdelen

Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License