Verslag 4

Aanwezig : Ayla, Thijs, Lysa, Elisa, Lien, Melissa, Julie, Charlotte,Dempsey, Sarah
Begeleidster : Solange Peirsegaele
Datum: 19 oktober 2009

Taken: - informatie opzoeken rond je thema over armoede
- voorbereiden van een creatieve presentatie rond het thema

Takenverdeling: - Gezondheidszorg: Charlotte en Lysa
- Tewerkstelling: Elisa en Ayla
- Financieel: Melissa en Lien
- Huisvesting: Julie en Sarah
- Scholing en onderwjs: Dempsey en Thijs
Volgende vergadering: 21 oktober

Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License