Verslag 3

Aanwezig: Ayla, Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Lien, Melissa, Julie, Charlotte, Dempsey.
Begeleidster: Solange Peirsegaele
Datum: 14 oktober

Bezoek aan T’Hope:
Hieronder bevinden zich de vragen die werden beantwoord door Steven
Algemeen:
- Rond deze vraag moeten we met de groep eerst zelf informatie over opzoeken (1)

Doelgroep:
- Bij T’Hope werken ze niet met inschrijvingen, ze maken wel uitnodigingen voor de jongeren die eerder al zijn gekomen. Ook gaan ze op thuisbezoeken!
- Er zijn leeftijdsgrenzen: er is een groep van 6 tot 12 jaar (11-tal jongeren) en een groep die de leeftijd 12 tot 16-17-18-19 jaar (5-tal jongeren) hebben.
- In T’Hope hebben ze nog geen kennis gemaakt met allochtone jongeren en volwassenen die naar de organisatie komen, maar er is wel al een soort spreekavond geweest met allochtonen.

Activiteiten:
- Bij de activiteiten gaat men rekening houden met het kunnen en durven van de kinderen en jongeren.
- Tijdens die activiteiten komen er vaak gesprekken naar boven tussen de jongeren en de begeleiders.
- Het zijn vooral avontuurlijke en ontspannende activiteiten die er worden gegeven (bv. vlottentocht, paintballen, ‘piratenspel’, …)
- Het is niet zo dat er bepaalde zaken worden verwacht van de jongeren, het is hun bedoeling om de mensen een beter zelfbeeld te geven.
- Naar de reactie van de jongeren is er nog niet echt gepolst, het is wel zo dat ze zich op hun gemak voelen.
- De activiteiten worden voorbereid door de vrijwillige begeleiders, dit zijn er 4 die geen armoede-ervaring hebben en 5 vrijwilligers die wel armoede-ervaring hebben.
- De activiteiten zijn helemaal gratis voor de deelnemers.
- De organisatie krijgt subsidies van de overheid.
- Ook werken ze met geen jaarthema, zo hebben ze meer ruimte in de activiteiten die ze moeten voorbereiden.
- De communicatie tussen mensen met en zonder armoede-ervaring loopt zoals bij iedereen, het botst soms wel eens onderling en er komen vaak ook veel verhalen naar boven.

Samenwerkingen:
- Ze werken niet samen met sociale werkers binnen de organisatie, het zijn allemaal vrijwilligers.
- In de 1e plaats willen ze ervoor zorgen dat de kinderen/jongeren/volwassenen met hun verhaal ergens naar toe kunnen zonder dat er verdere gevolgen zijn of verwachtingen. Het is aan de mensen zelf om te beslissen of ze verdere hulp willen of niet.
- Wanneer het uit gesprekken duidelijk wordt dat er erg grote problemen zijn thuis, gaan de vrijwilligers overleggen met elkaar.

Over het project:
- Belangrijke stappen:
o Naar de vormingsavond (2) komen.
o Activiteiten meehelpen organiseren en meedoen.(3)
o Eventueel huisbezoeken.
o De jeugddienst contacteren om te horen of er jeugdbewegingen en andere instanties zijn die eventueel zouden willen meewerken.
- Financiële afspraken:
o Er is budget beschikbaar, net zoals er al vele materialen beschikbaar zijn bij de organisatie zelf.
o Indien aankopen: ticketjes bijhouden!

Takenverdeling:
(1)
° gezondheidszorg: Charlotte en Lysa
° tewerkstelling: Elisa en Ayla www.welzijnszorg.be
° financieel: Melissa en Lien
° huisvesting: Julie en Sarah
° scholing en onderwijs: Dempsey en Thijs

Datums:
(2) vormingsavond: 20 november om 19u – 19.30u
(3)
- 24/10 act.vrijdag: 19u – 21.30u
- 13/11 act.zaterdag: 13.30u – 16.30u
- 28/11
- 11/12
- 19/12
- 12/02
- 27/02
De activiteiten worden verdeeld op 9 november!
Vrijwilligersvergadering: 3 november om 19.30u!

Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License