Verslag 2

Aanwezig : Ayla, Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Lien, Melissa, Julie, Charlotte.
Afwezig : Dempsey (ziek)
Begeleidster : Solange
Datum: 5 oktober 2009

Taken: - Spandoek maken/plakken
- Beurtrol maken voorzitter & notaris
- Bellen naar ’T hope voor een afspraak
- Mail opmaken om te versturen naar ’T Hope

Taakverdeling: - Plakken: Lien, Thijs, Melissa & Charlotte
- Beurtrol: Ayla & Julie (Zij bijlage 1)
- Bellen: Lysa
- Mail: Elisa & Sarah
- Dinsdag 13/10 is er een persconferentie om 17u30. Lysa en Thijs gaan.

Overlopen van het vorig verslag:
- Hoofdding aanpassen
- Agendapunten in titelvorm, onderverdelingen maken.
- Concrete afspraken uittypen.

Overlopen van de vragen voor vzw ’T Hope
- Vragen in rubrieken indelen
• Algemeen (vraag 4)
• Doelgroep (vraag 1, 2, 3, 12)
• Activiteit (vraag 5, 6, 7, 8, 9, 10)
• Samen werkingen (vraag 11)
• Over het project (vraag 13, 14 & de vraag van Thijs)
- Vraag 12 anders formuleren
- Vragen indelen tegen de volgende vergadering. (12/10)

Overlopen en verbetering van de mail naar ’T Hope
Elisa stuurt de mail door naar Steven (verantwoordelijke van ’T Hope)

Andere: Woensdag 14/10 is er een voorstelling in Gent rond kansarmoede. Het stuk heet ‘Vidi Vici’. Voor het eigen gemak is het beter om de inhoud van het stuk eens op voorhand te lezen.
We gaan er met de hele groep naartoe, na ons bezoek aan ’T Hope.

Bijlage 1: Beurtrol tot de kerstvakantie.

Verslaggever Voorzitter
30 september Ayla
5 oktober Charlotte Ayla
12 oktober Elisa Charlotte
14 oktober Sarah Elisa
19 oktober Lien Sarah
21 oktober Melissa Lien
26 oktober Thijs Melissa
28 oktober Dempsey Thijs
9 november Julie Dempsey
16 november Lysa Julie
18 november Ayla Lysa
23 november Charlotte Ayla
25 november Elisa Charlotte
30 november Sarah Elisa
2 december Lien Sarah
7 december Melissa Lien
9 december Thijs Melissa
14 december Dempsey Thijs
16 december Julie Dempsey

Bijlage 2 : Vragen voor ’T Hope onderverdeeld in rubrieken.
• Algemeen :
- Waar ligt de grens tussen armoede en geen armoede
• Doelgroep
- Hoeveel jongeren hebben jullie tot nu toe al bereikt? Concreet: hoeveel inschrijvingen zijn er?
- Hoe gaan jullie te werk om deze jongeren te bereiken?
- Is er een leeftijdsgrens of zijn er leeftijdscategorieën?
- Hebben jullie ook te maken met allochtonen?

• Activiteiten
- Zijn de activiteiten gratis? Zijn er bepaalde kosten?
- Welke soort activiteiten organiseren jullie?
- Hoe reageren jongeren op of gaan ze om met deze activiteiten?
- Hoe verloopt de communicatie tussen personen met armoede ervaring en personen zonder armoede ervaring tijdens het organiseren van activiteiten of tijdens de activiteiten zelf.
- Wat verwachten jullie van de mensen en wat verwachten de mensen van jullie? Concreet: wat zijn de doelen die jullie willen bereiken?
- Werken jullie met een jaarthema?

• Samen werkingen
- Werken jullie met partners bv OCMW?

• Over het project
- Wat zijn de belangrijke stappen die wij moeten zetten om aan dit project te beginnen? Wat raden jullie ons aan?
- Is het mogelijk om concrete financiële afspraken te maken?

Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License