Verslag 16

Aanwezig : Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Melissa, Julie, Charlotte,Dempsey, Lien
Afwezig:Ayla
Begeleidster : Marian Dierckx

Taken: - Overlopen verslag
- Gesprek met Steven
- Mails
- Voorstelling Thijs en Dempsey
- Mogelijkheden bespreken
- Afspreken uur persoonlijk gesprek
- Andere afspraken

1. Gesprek Steven
De vragen werken gesteld aan Steven.
• Er is geen bepaald budget voorzien, als we iets nodig hebben moeten we een offerte vragen en dan voorleggen aan Steven, hij zegt dan of het haalbaar is.
• Er werd een gesprek gepland met de jongeren van t’Hope om te vragen wat zij willen, deelnemen aan de activiteit of helpen met de begeleiding. Datum: zie verder bij belangrijke datums.
• Er is een EHBO kist aanwezig in t’Hope maar best vragen aan het Jeugd Rode Kruis.
• Om het materiaal in t’Hope te kunnen opbergen is er geen enkel probleem ook voor het vervoer is het geen enkel probleem

Bedenkingen of vragen van Steven.
• Jeugd Rode Kruis en Jeugdwerking van Diezie contacteren ( Lysa of Elisa sturen mail?)
• Als we gaan flyeren bij jeugdbeweging zeker Jeugd Rode Kruis niet vergeten!
• Moment van koffie inkleden tot uitwisselingsmoment en zeker op uitnodiging zetten!

2. Mails
Julie heeft een mail ontvangen van KSA Rumbeke dat ze misschien toch nog zullen meewerken omdat het nog niet zeker is dat hun ouderraad niet door gaat.

3. Voorstelling
Dempsey en Thijs stelden deden hun presentatie over armoede en onderwijs.

4. Mogelijkheden
De openstaande mogelijkheden van jeugdbewegingen zijn:
• KSA Rumbeke
• Scouts Rumbeke
• Jeugd Rode Kruis
• KLJ Godelieve

5. Afspreken uur persoonlijk gesprek
8.30-9.10: Thijs
9.10-9.50: Melissa
9.50-10.30: Lysa
10.30-11.10: Sarah
11.10-11.50: Elisa
Pauze
12.30-13.10: Charlotte
13.10-13.50: Lien
13.50-14.30: Julie
14.30-15.10: Ayla
15.10-15.50: Dempsey

6. Belangrijke datums
1 februari 2010: gesprekken GEEN PROJECT
8 februari 2010: voorbereiden gesprek jongeren met Steven ( Steven komt naar IPSOC)
12 februari 2010: gesprek jongeren t’Hope

Volgende vergadering: 2009-12-16

Verslag 16

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License