Verslag 14

Aanwezig : Thijs, Dempsey, Elisa, Melissa, Julie, Charlotte, Lien, Sarah
Afwezig: Ayla, Lysa
Begeleidster : Marian Dierckx (verontschuldigd)
Datum: 7 december 2009

Taken:
-Verslag overlopen
-Nabespreking vormingsavond van 4 december
-Overlopen antwoorden van Diezie, politie, jeugdateljee, scouts Rumbeke
-Mail sturen naar jeugdbewegingen, Diezie, jeugdateljee

Algemeen

Nabespreking vormingsavond
-Kort overlopen powerpoint
• De verschillende taken van T’Hope
• De 3 betekenissen van de naam T’Hope

-Steven wilt graag dat we een activiteit organiseren voor de leeftijd van 7- 16 jaar

Diezie:
-Kon niet antwoorden op de vragen, we moeten een mail zenden naar hen met al onze vragen. Het is geen probleem om geitenpark te gebruiken, maar wel laten weten aan stadhuis.

Mail:

Beste

Vrijdag brachten wij u een bezoek, bij deze sturen wij u deze mail met onze vragen.
Wij zijn een groep studenten die samenwerken met t'Hope, een organisatie uit Roeselare.
Wij zouden graag een activiteit organiseren in het geitepark.
Hierover hebben we een aantal vragen:

Kunnen wij eventueel volgende dingen gebruiken van de stad Roeselare?
- tenten
- wc's
- podium
- tafels en stoelen
- EHBO
- boxen en mircro's (elektriciteit?)

Kunt u ons zo vlug mogelijk iets laten weten?

Alvast bedankt

De Projectgroep

Politie:
-We mogen geitenpark gebruiken. Ze staan niet in voor de veiligheid, ze moeten daar niet aanwezig zijn.

Jeugdateljee Tielt:
-De monitors zijn geïnteresseerd om ons te helpen, we hebben ze een mailtje gestuurd over wat de bedoeling van ons project is.

Jeugdbewegingen Roeselare
-We hebben een antwoord gekregen van de scouts Rumbeke. Ze zien het niet zitten om mee te doen met ons project.
-alternatieven:
Mail gestuurd naar:
• Chiro Jochi
• Chiro trefferke
• KSA BEBO
• KSA Rumbeke
• KSJ chat
Voor de KSA Roeselare gaan we het eens vragen aan Steven.

Concrete vragen voor Steven:
-Wat is het beschikbaar budget?
-Hoe wil jij de 16 jarigen laten betrekken bij de activiteit/organisatie?
-KSA Roeselare?

Belangrijke datums
-Vrijdag 11/12/09: Activiteit T’Hope (19.00- 21.30)=> Melissa en Dempsey
-Zaterdag 12/12/09: Activiteit T’Hope (13.30- 16.30)=> Lysa, Thijs en Sarah
-Maandag 14/12/09: Julie en Charlotte gaan naar stadhuis Roeselare
-Woensdag 16/12/09: Steven komt naar Ipsoc=>
• Vragen stellen
• Bespreken de leeftijd : enkel kinderen of ook de jongeren?
• Activiteit uitleggen
• Thijs en Dempsey gaan hun thema voorstellen (scholing en onderwijs)
-Volgende vergadering: woensdag 9/12/09
Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License