Verslag 11

Aanwezig : Ayla ,Thijs, Lysa, Elisa, Sarah, Julie, Charlotte, Lien
Afwezig : Dempsy, Melisssa
Begeleidster : Marian Dierckx (verontschuldigd)
Datum: 23 november

Taken: - Mail opstellen voor de jeugdbewegingen
- Mail ontvangen Steven?
- Uitwerken van de activiteiten
! Er werd beslist dat we enkel nog zullen werken met de kinderen van 7-13 jaar!
Mail ontvangen Steven?:
De mail van Steven werd reeds ontvangen en die werd kort besproken.

Dag Lysa,
Ik ben blij dat jullie al zoveel initiatief nemen. Het is inderdaad een hele procedure om de markt van Roeselare te krijgen en je moet al wat geluk hebben dat er net op die dag niets gepland is voor de stad zelf. Je kan dit uiteraard nog als mogelijke piste zien, maar andere mogelijkheden in Roeselare zijn oa het geitepark, kravottegem, het kerelsplein,… Misschien kunnen jullie hiervoor eens je licht opsteken bij de jeugddienst van Roeselare. Misschien kunnen ze jullie verder op weg helpen. Misschien kunnen jullie ook even jullie project toelichten en misschien moeten jullie ook eens polsen of er op die datum die jullie vooruit schuiven niks anders gepland is?
Misschien is een belangrijke factor ook dat ‘andere jeugdbeweging of jongerenwerking’ waarmee jullie samen de activiteit doen hierin ook mee kunnen beslissen. Of misschien hebben zij ook een leuk idee. Hebben jullie ondertussen reeds een idee met wie jullie samen een activiteit willen doen?
Terug heel wat vragen erbij… J
Groetjes Steven
Activiteiten uitwerken
Algemeen:
Er zullen twee grote spelen gedaan worden die elk 1 uur en 30 min. duurt. Dit wordt gedaan met de volledige groep.
Piratenspel:
 algemeen
: inleiding wordt gegeven door middel van een verhaaltje.
: de groepen worden gevormd naargelang de opkomst.
: de groepen worden gescheiden van elkaar d.m.v een stempel
: veiligheid? (rood/wit lint hangen?)
 spel
: De kinderen moeten in groepjes tegen elkaar spelen (telkens 2 groepen per
spel) De winnende groep kan een aantal gouden muntjes winnen
(kroonkurkjes). Als ze een bepaalde hoeveelheid munten hebben kunnen ze
die inwisselen in de piratenbank voor een puzzelstuk. Deze puzzelstukjes
worden op het einde samen gelegd om zo een schatkaart te vinden die hun
zal helpen om de schat terug te vinden.
Tijdens het spelen kunnen ze ook getikt worden door de Piratenpolitie en dan
moeten ze enkele muntjes afgeven.
 spelleltjes
: shminken
: kleren ketting
: zaklopen
: knutselen (laten kiezen: zwaard, kleurplaat, verrekijker,…)
: fles met water in de mond vullen
: lepel en knikkerloop
: Chinees voetbal
: emmertje gras verzamelen
: piratenkreet
: fleskakken
: dassenspel
: ren je rot
: nummertje lopen
: ballonklak
: doorgeven (spons, tennisbal)
: tien-bal
: estafette
: indien tijd over met de volledige groep: schipper mag ik over varen,
dikke berta)
 materiaal?
: Lysa  Groot stuk karton?

download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License