Verslag 1

Aanwezig: Ayla, Charlotte, Dempsy, Elisa, Lysa, Melissa, Sarah, Julie, Thijs
Verontschuldigd: Lien (enkel het laatste uur)
Begeleider: S. Peirsegaele
Datum: 30 september 2009

Agenda: eerste kennismaking en opstellen vragen aan organisatie T’ Hope

1) Naar aanleiding van de week van armoede hebben we enkele krantenartikels gezocht die verband houden met armoede om zo actief deel te nemen aan de week van armoede.

2) Eerste kennismaking met de organisatie T’ Hope en het opstellen van vragen die tijdens de eerste ontmoeting worden gesteld. (zie p. 2)

3) Het maken van concrete afspraken in verband met het project.

Volgende vergadering: Kortrijk, 5 oktober
Agenda: - Contact leggen met de organisatie T’ Hope
- beurtrol opstellen voor verslaggever en voorzitter

Download link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License