Uze Plekke

1. HERSTELLINGSKRITIEK
Op deze site vind je zeer veel informatie. De site is ook up to date. En je vind ook allerlei krantenartikels.

2. OORSPRONGSKRITIEK
De oorsprongskritiek gaat na of de informatie betrouwbaar en controleerbaar is en stel zich de vraag: wat is de oorsprong van deze uitspraak.

 • Is de informatie betrouwbaar en controleerbaar? ja
 • Wie is de maker van de pagina? kan je niet vinden
 • Is er een redactionele controle? kan je niet vnden
 • Wordt er verwezen naar de bronnen of plagieert men? Er worden links weergegeven die betrouwbaar zijn.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

De interpretatiekritiek bekijkt de inhoud van de tekst en hoe de auteur hiermee omgaat.

 • Stelt de auteur de informatie redelijk voor? de informatie wordt goed weergegeven
 • Draagt hij voldoende en redelijke argumenten aan? ja, aan de hand van artikels
 • Zorgt hij voor een evenwicht tussen pro’s en contra’s? nee
 • Neemt de auteur een standpunt in? Welk? ze worden te weinig gefinancieerd
 • Presenteert de auteur dat standpunt als een mening [ik denk…] of een feit [gebeurtenis, proces of situatie]? het is een feit. omdat het situaties zijn die ze weergeven.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

 • Op welke manier is de auteur betrokken partij? kan je niet vinden
 • In welk opzicht is de problematiek belangrijk voor de auteur? dat ze kunnen mensen gaan helpen die in armoede leven door allerlei activiteiten te organiseren
 • Is de auteur een deskundige inzake de materie? kan je niet vinden
 • Kan de auteur met inzicht en voorkennis rapporteren? kan je niet vinden
 • Nuanceert de auteur of praat hij in zwart wit termen, clichés of stereotypen? hij nuanceert en heeft de feiten weer
 • Is het verhaal niet overdreven, opgeklopt, verfraaid, ontkend? Is er een correcte selectie van argumenten en feiten?ja
 • Worden kritieken van de tegenpartij weerlegd?nee

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

 • Zijn er gegevens die de auteur bewust niet belicht of achterhoudt? ik denk het niet
 • Liegt hij bewust? Wil de auteur misleiden?nee
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License