T'Hope

Hier krijgt u het Tekstkritiekmodel van de site van t'Hope.

Herstellingskritiek

De site van t'hope is niet zo up-to-date omdat er niet veel recente foto's opstaan. Sommige punten zijn wel recent. Als er een toneelvoorstelling in verband met armoede is staat dit wel op de site. De informatie die er opstaat is de juiste en orginele versie.

Oorsprongskritiek

De informatie van de site is betrouwbaar. De makers zijn de vrijwilligers van de organisatie dus zij weten waarover ze praten. Er staat ook informatie op over premies van de overheid en/of het OCMW. Er staat ook een pagina met links op de website waarop je verwante organisaties die met dezeldfde problematiek te maken krijgen.

Interpretatiekritiek

Er staat redelijke informatie op de site. Over het onstaan van de organisatie , over het onderwerp 'armoede', informatie over premies, enzoverder. Op de site staan geen argumenten of pro en contra's. Er staan ook geen dingen op de site over een mogelijke tegenpartij.

Bevoegdheidskritiek

De site is opgemaakt met de vrijwilligers van de organisatie dus die weten hoe de organisatie werkt. Voor de auteurs is dit belangrijke informatie omdat ze dan naar de buiten wereld toe de problematiek van armoede beter aanbod kunnen laten komen.

Rechtzinnigsheidkritiek

De auteurs houden volgens mij niets achter of ze liegen niet bewust. Voor hen is het belangrijk dat er niets verzwegen wordt rond armoede om ze het taboe daar rond te kunnen doorbreken.

Voetnoot: 239 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License