Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

1. HERSTELLINGSKRITIEK
De informatiebron (de site van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) komt goed tot het publiek. De site is up to date en er zijn geen verouderde sites.

2. OORSPRONGSKRITIEK
De informatie op de site is betrouwbaar. Het is de uitleg van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Het is eigenlijk een overkoepelende site waar je andere sites van organisaties die rond armoede werken kunt terugvinden. Er wordt dus niet verwezen naar andere bronnen, maar naar andere sites.
De webmaster van de site is Peter de Koster. Hij is medewerker bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. De technische realisatie is voor HolonCom (dit is een systeem waar je zelf online je informatie kan beheren). Het ontwerp is van Crozz Communication.
Op de site vind je geen ooggetuigen, interviews, verhalen,… Maar als je even doorklikt bij de andere organisaties kan je wel getuigenissen en bronnen vinden.

3. INTERPRETATIEKRITIEK
De auteur (steunpunt) stelt de informatie overzichtelijk voor. Je kan gemakkelijk alles terugvinden. De auteur spreekt niet uit zijn standpunt maar uit het standpunt van de organisatie. Het is dus geen ik- standpunt maar een wij – standpunt. De auteur geeft de feiten mee en informatie die zijn publiek kunnen verder helpen.
Er zijn niet echt pro’s en contra’s. Er worden wel positieve dingen gezegd over het Steunpunt. Het is dan ook de bedoeling dat de mensen de site ontdekken en gebruiken.
De auteur wil gewoon dat de mensen zijn site gebruiken om informatie en om andere organisaties terug te vinden. Het is dus geen verhaal, eigen mening, argumenten, kritieken tegen een andere partij,…

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK
De auteur (webmaster) is verantwoordelijk voor de site. De auteur is Peter De Koster. Hij is binnen steunpunt Algemeen Welzijnswerk verantwoordelijk voor de sectorcommunicatie en coördinatie kennissysteem. De informatie is belangrijk voor de auteur omdat hij medewerker is voor het Steunpunt. Dus de problematiek is ook relevant voor hem. Of de auteur deskundige is, weet je niet.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK
De auteur heeft geen bedoeling om zijn publiek te misleiden of om voor te liegen. Het is de bedoeling van de auteur om zijn publiek te informeren over de verschillende organisaties en waar ze terecht kunnen voor hulp.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License