Sp.a

Hier kan je het politiek standpunt van de sp.a lezen.

Sp.a is een partij die zich vooral inzet voor de kinderen. Zij vinden het belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen. Het is belangrijk dat er een betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang voor iedereen is. Dus ook voor gezinnen die het niet zo breed hebben.
Zij vinden dat iedereen recht heeft op werk.
De sp.a vindt dat de beste manier om armoede te bestrijden, is te zorgen voor werk. En je werk moet combineerbaar zijn met je gezinsleven. Daarom wilt de sp.a in specifieke begeleiding en omkadering door ‘jobcoaches’ van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten voorzien. En zij moeten de alleenstaande ouder begeleiden tijdens hun zoektocht naar werk. En ook veel aandacht besteden aan de ‘nabijheid’ van de job. En het moet combineerbaar zijn met je gezin. Er moet ook mogelijkheid zijn tot gratis kinderopvang voor de alleenstaande ouders die opnieuw gaan werken of een opleiding volgen. Er moet ook een bijkomende belastingsvoordeel zijn voor alleenstaande ouders. De sp.a wilt ook dat het ‘enige’ of eerste kind van een effectief alleenstaande ouder, fiscaal hetzelfde wordt behandeld als een ‘partner’ zonder ‘eigen’ inkomen.
De sp.a wilt ook de gezinnen die het niet breed hebben ondersteunen. Zij vinden dat kinderen en jongeren tot 18 jaar, 1 keer per jaar gratis naar de dokter moeten kunnen gaan. Want voor mensen die moeilijk rondkomen in een jaar, is een doktersbezoek een financiële last. Zij willen ook financiële steun bieden aan de gezinnen met een bescheiden inkomen van de kleuterklas tot het hoger onderwijs door een studietoelage.

Terug naar Politieke Context.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License