Sarah

Hier vind je een aantal publicaties die ik heb gevonden op het internet over Pascal Debruyne.

http://www.oikos.be/schrijversgemeenschap/De-Gentse-Roma-sloppenwijk-.html
http://www.oikos.be/schrijversgemeenschap/Dicht-de-mazen-van-het-net-ook-voor-de-Gentse-Roma.-.html
http://www.oikos.be/schrijversgemeenschap/Hoe-sociaal-is-het-Vlaams-regeerakkoord-Centrumlinks-sociaal-beleid-of-centrumrechts-solidarisme-.html
http://www.oikos.be/schrijversgemeenschap/VIA-de-weg-naar-de-toekomst-is-geplaveid-met-betonnen-intenties.html

Hier vind je een aantal artikels die Pascal Debruyne ook nog heeft geschreven.

DEBRUYNE P., CANNOOT V., MAES M. Burgers op de barricade. In: TerZake, praktijkblad over lokaal beleid, inspraak en samenlevingsopbouw, nr. mei, 2009, p.21-32.
DEBRUYNE P. Duurzame ontwikkeling zoekt sociale rechtvaardigheid. In: Alert, voor sociaal werk en politiek, jrg 35, nr.1, 2009, p. 60-67.
CALCOEN S., DEBRUYNE P. Duurzame ontwikkeling in Vlaanderen. De ‘missing link’ tussen retoriek en regulier beleid. In: ARGUS milieumagazine, jrg 6, nr.4, 2008, p.24-28.
OOSTERLYNCK S., DEBRUYNE P., ZAHIDI K. Een progressieve gemeenschap heeft meerdere grensen. In: Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, jrg.15, nr.4, 2008, p.48-54.
DEBRUYNE P. It’s all about politics, stupid! Een pleidooi voor ‘politieke ecologie’ over de onnatuurlijkheid van politiek en de politisering van ecologie. In: Vlaams marxistisch tijdschrift, jrg.11, nr.3, 2007, p.11-22.

Terug naar Internet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License