PVDA

De Partij van de arbeid heeft twee partijstandpunten die goed aansluiten bij ons thema namelijk:

Sociale woningen

Sociale woningen zijn belangrijk, omdat de laagste inkomens de huurprijzen in de privésector simpelweg niet kunnen betalen. Een alleenstaande die van een leefloon moet leven zou op de privé-markt 61 % van zijn inkomen aan huur moeten besteden. Onmogelijk! Ons land heeft een schrijnend tekort aan sociale woningen. In het hele land komen er elk jaar maar 3.000 bij, terwijl er 150.000 aanvragen zijn. De PVDA pleit daarom voor de bouw van 100.000 nieuwe sociale woningen de komende vijf jaar. Om de ergste nood te kunnen lenigen. Voor de bouw van elke 5.000 nieuwe woningen kunnen 10.000 bouwvakkers aan het werk. Nieuwe sociale woningen vergroten het aanbod op de woonmarkt. Dat zou ook de prijzen op de privé-markt doen dalen.

Dure geneesmiddelen

Medicamenten zijn duur. De PVDA pleit voor het kiwimodel, zoals in Nieuw-Zeeland. Daar werden geneesmiddelen dankzij een slim systeem van openbare aanbesteding 50% tot 90% goedkoper. De gezondheidszorg draait om mensen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de mens daar altijd op de eerste plaats komt. Toch is dit niet zo. In ons land kan één op de drie gezinnen zijn gezondheidsfactuur niet betalen. Naar de kinesist gaan bijvoorbeeld is een luxebehandeling geworden. En een bezoek aan de oogarts wordt nogal eens uitgesteld. Tien procent van onze gezinnen zegt medische zorgen uit te stellen om financiële redenen. Voor veel bejaarden zijn de kosten van een rusthuis erg hoog en als ze ziek worden, brengt dat grote financiële en sociale problemen voor hen mee. De regering voerde de ‘maximumfactuur’ in maar dat lost de problemen niet op.

Terug naar Politieke Context.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License