Over Ons

Wat houdt het project in?

Organisatie

We werken samen met T'Hope. Dit is een organisatie/vereniging uit Roeselare
waar armen het woord nemen.
T'Hope heeft ook een kinder- en jongerenwerking waar ze kinderen uit
kansarme gezinnen een kans willen geven om op een leuke en ontspannende
manier, via activiteiten elkaar te leren kennen en om hun eigen persoon en
leefomgeving te leren kennen.
Zo krijgen ze ook de kans, omop hun eigen tempo, hun eigen vaardigheden
en talenten te ontwikkelen.
Op die manier kunnen ze iets betekenen voor anderen.

Projectinhoud

Ons einddoel is om een leuke activiteit te organiseren voor kinderen
en jongeren met en zonder armoede - ervaring. Hierbij werken we samen
met een reguliere jeugdbeweging uit Roeselare.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License