Organisaties

Hier vindt je al de organisaties die wij tegengekomen zijn tijdens onze zoekopdrachten.
De organisaties hebben rechtstreeks en onrechtstreeks te maken met armoede.
De lijst staat in alfabetische volgorde.

• ACW
• BuurtOntwikkelingsMaatschappij (BOM)
• Bind-Kracht
• Cera
• Christelijke mutualiteit
• De Wakkere Burger en Samenlevingsopbouw Vlaanderen
• Koning Boudewijnstichting
• Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)
• OCMW
• Publiek-Private Samenwerking (PPS)
• Samenlevingsopbouw Gent
• Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen
• Samenlevingsopbouw Vlaanderen
• Sociaal Impulsfonds: Het Sociaal Impulsfonds (SIF)
• Stedenfonds
• Steunpunt voor Armoedebestrijding
• Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
• TerZake
• 't Vergiet
• Verbruiksateljee
• Verenigde Naties
• Vlaamse Kinderrechtencommissariaat
• Vlaams Minderhedencentrum
• Vlaams Netwerk waar armen het woord nemen
• vzw’s: Het is een vereniging zonder winstoogmerk
• vzw Welzijnszorg

Terug naar lijsten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License