Monografieen

Volgende boektitels vonden wij in de schoolbibliotheek die relevant zijn voor ons thema: armoede.
De referenties van deze boeken vindt u bij Bibliografie.

Julie:

1. De schande van een rijk land: armoede in België
2. Ik ben iemand/niemand
3. Ziekte, gezondheid en samenleving: een bloemlezing van gezondheidsociologisch onderzoek
4. Armoede en sociale uitsluiting in België: een gids voor schenkers
5. Leven aan de onderkant: het systeem dat de onderklasse in standhoudt.

Lysa:

1. Van kansarm naar kansrijk? : studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnen.
2. Bind-kracht in armoede: kracht gerichte hulpverlening in dialoog
3. Leven aan de onderkant : het systeem dat de onderklasse in stand houdt.
4. Bind-kracht in armoede: leefwereld en hulpverlening
5. Meervoudig gekwetsten: contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen

Charlotte:

1. Rechtvaardige gezondheidszorg
2. Louis, Het leven van een bedelaar
3. De kleur van armoede: armoede bij personen van buitenlandse herkomst
4. Het einde van de armoede: hoe we dit doel binnen twintig jaar kunnen bereiken
5. In vrije val : armoede in België

Sarah:

1. Armoede en hulpverlening
2. Armoede en depressie: een niet evident verband
3. Van kansarm naar kansrijk: studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnen
4. Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europees niveau
5. Armoede en sociale uitsluiting

Lien:

1. Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog
2. Erwtensoep in augustus : kinderen en armoede
3. Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede: een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de Vlaamse beleidspraktijk
4. Armoede en sociale uitsluiting: eindverslag van het vooruitgangs- en toekomstcongres inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen - 2004
5. Armoede in Brussel - pauvreté à Bruxelles

Elisa:
1. Hulpverlening over activering: de rol van organisatie en buurt bij de hulpverlening in het Antwerpse OCMW
2. Wat heeft een gezin minimaal nodig?: een budgetstandaard voor Vlaanderen
3. Multidimensionele armoede in Europa: individuele en institutionele determinanten
4. Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog
5. Armoede en depressie: een (niet) evident verband?

Dempsey
1. Armoede achter slot en grendel? Op weg naar een decriminaliseing of depenalisering van de landlopers
2. De bestrijding van de armoede in België: analyse van het toekennen van een gewaarborgd inkomen en van de hervorming van de COO's
3. Armoede in het hedendaags België: analyse en poging tot theoretische duiding
4. Algemeen verslag over de armoede
5. In vrije val: armoede in België

Thijs
1. Mens, maatschappij en ruimte
2. Krachten en kansen: initiatieven in zorg en welzijn
3. Bruggen over woelig water: is het mogelijk omuit de generatie-armoede te geraken?
4. Samen armoede uitsluiten
5. Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting: een inleiding tot de methodiek

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License