Ingrid Lieten
wie-is-kervers-vlaams-minister-ingrid-lieten_5_460x0.jpg
  1. Vlaamse Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
  2. Partij: Sp.a

bevoegd voor:

  • de beleidsvelden Fundamenteel Onderzoek, Strategisch en Beleidsgericht Onderzoek
  • technologische innovatie en popularisering van de wetenschap
  • het beleidsveld Media
  • het economisch overheidsinstrumentarium
  • de coördinatie van het armoedebeleid

curruculum vitae
Geboortedatum: 20 april 1964

Hogere studies

•Licentiaat in de rechten (VUB)
•Bijzondere licentie bedrijfsrecht (VUB)
•Master degree ‘Industrial Location and Development’ (VUB)

Beroepsloopbaan

•Advocaat aan de balie in Brussel en Hasselt
•Kaderlid bij Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Limburg
•Gemeentesecretaris te Maasmechelen
•Algemeen secretaris Limburgse Reconversiemaatschappij(LRM)
•Directeur-generaal De Lijn (2002-2009)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License