Lysa

Dit zijn de auteurs van mijn artikel en wat zij eventueel nog gepubliceerd hebben.
Terug naar Internet.

‘Water voor iedereen’ door Wim van Roy
Wim Van Roy is stafmedewerker van de VZW De Wakkere Burger . Hij schrijft enkel artikels voor ‘TerZake’.

‘Gevraagd: garanties voor een effectieve toegang tot energie’ door Henk Van Hootegem
Henk Van Hootegem echter schrijft artikelen voor ‘TerZake’, maar schreef ook al eens voor het ‘Sociaal welzijnsmagazine’ en het franse ‘La Revue Nouvel’ magazine.

‘Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor kinderen en armoede’ door Dieter Van De Putte
Dieter Van De Putte is dan ook stafmedewerker bij vzw De Wakkere Burger en o.a. verantwoordelijke voor het project ’Kus een politicus’.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License