Lijst Specialisten

Op deze pagina vindt u de specialisten i.v.m armoede

• Anne Snick
Coördinatrice van Flora, Netwerk voor vorming en werkcreatie met vrouwen
Anne Snick behaalde een doctoraatstitel in de Pedagogische Wetenschappen en is tevens baccalaureus in de Wijsbegeerte (KULeuven).

• Bea van Robaeys:
Zijs is licentiate in de vergelijkende cultuurwetenschap en volgde een aanvullende studie in de internationale politiek. Binnen OASeS verrichtte zij de voorbije jaren onderzoek naar de beleidsparticipatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid in België en naar empowerment van laaggeschoolde langdurig werkloze Turkse vrouwen. Momenteel is zij bezig met onderzoek naar armoede bij allochtonen in België.

• Chris Kesteloot en Wijlen Henk Meert:
Zij zijn Leuvense geografen en werken aan armoede-atlassen.

• Dirk Geldof:
Hij is coördinator van de Cel Beleid van Agalev. Hij is sinds 1991 coauteur van de Vlaamse
Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting (Universiteit Antwerpen) en publiceerde over armoede, risicomaatschappij,
arbeid en tijdsbeleid.

• Dries Van De Putte:
Hij is stafmedewerker bij De Wakkere Burger vzw.

• Henk Van Hootegem:
Hij is medewerker van het Steunpunt bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

• Jos Geysels:
Hij is voorzitter van de stuurgroep die de concrete campagne activiteiten coördineert rond de decenniumdoelen rond armoede.

• Jan Vos:
is stafwerker van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

• Jan Vranken:
Hij is gewoon hoogleraar sociologie en sociaal beleid aan de universiteit Antwerpen.

• Koen Van Sevenant:
Hij is van opleiding maatschappelijk werker.

• Kris Dom:
Hij is beleidsmedewerker bij Samenlevingsopbouw Gent.

• Kristel Driessens:
Ze is coördinator van Bind-Kracht. Ze is doctor in de politieke en sociale wetenschappen, lector en onderzoeker aan het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Karel De Grote Hogeschool en professor in de Master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen.

• Maarten Loopmans:
Hij is sociaal geograaf en docent ruimtelijke planning aan de Erasmushogeschool in Brussel. Hij doet onderzoek naar stedelijk beleid en ruimtelijke ordening. Maar zijn interesse ging uit naar stedelijke armoede. Hij geeft daar uitleg over gegeven aan Pascal Debruyne en Stijn Oosterlynck en zij maken daar een verslag van in het artikel.

• Tine Van Regenmortel:
Ze is doctor in de psychologische wetenschappen, onderzoeksleider aan het HIVA en professor in de Master Sociaal Werk aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U. Leuven.

• Tine Versluys:
Ze werkt aan de Arteveldehogeschool - opleiding Sociaal Werk - en is medewerkster is aan de Universiteit Gent - vakgroep Sociologie - Ze is voorzitster van ’t Vergiet vzw, een vrouwenwerking en vereniging waar armen het woord nemen in Gent.

Terug naar lijsten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License