Lien

Terug naar Internet.

VERSLUYS F., Ongelijkheid in agogische relaties. In: Alert: voor sociaal werk en politiek. 2005, Jrg 31, nr.5, p.41-55.
VERSLUYS F., Beleid en discours omtrent zelfdodingpreventie in Vlaanderen: conclusies uit een analyse van beleidsdocumenten (1999-2003) //. In: Socia-cahier : werkstukken over welzijnswerk. 2004, nr.1, p.23-29.
VERSLUYS F., //Budgetbegeleiding als antwoord op armoede
. In: Welzijnsgids : gezondheidszorg, welzijnszorg. Kluwer, Deurne, 1991.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License