Lijst Dedecker

Lijst Dedecker heeft een standpunt rond de sociale woningen. Omdat vooral mensen in armoede veel in aanraking komen met deze huizen kozen we voor het volgende standpunt over deze woningen:

Zolang de huurtoelage niet is veralgemeend, kan de overheid sociale woningen te huur aanbieden, tegen tarieven die rekening houden met het inkomen van de huurders.

Maar wanneer ‘sociale', lees gesubsidieerde kavels of huizen worden verkocht,
verdwijnt die jaarlijkse sociale correctie.

Gesubsidieerde koopwoningen en kavels geven integendeel een definitief voordeel aan de koper, op kosten van de belastingbetaler.

Politiek verzuilde huisvestingsmaatschappijen ontregelen alleen de markt.

LDD heeft een zeer duidelijk standpunt hieromtrent. Ze zijn er geen voorstander van dat de overheid deze markt in de hand heeft. Maar of het daarom beter is dat ze helemaal in de handen is van de privémarkt? Daar hebben wij als projectgroep onze twijfels bij. Vaak worden de huizen dan veel duurder verhuurd dan wanneer ze in de handen zijn van de overheid.

Terug naar Politieke Context.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License