Juridische Context

Hieronder vind u de meest recente besluiten die werden genomen inzake armoede(bestrijding)

Decreet van 21 maart 2003
betreffende de armoedebestrijding
[http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9692]

Ministrieel Besluit van 28 april 2004
betreffende de aanvraag tot erkenning van organisaties voor coördinatie en toeleiding tot de opleiding ervaringsdeskundigen in de armoede
[http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9696]

Mededeling Vlaamse Regering van 11 maart 2005
met betrekking tot te ondernemen acties ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding - opstart verticaal permanent armoedeoverleg

[http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9697]
Ministreel Besluit van 29 oktober 2009
houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen
[http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=11285]

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009
betreffende het decreet van 18 juli 2008 tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding
[http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=11250]

Ministrieel Besluit van 25 mei 2009
houdende nadere regels betreffende de werking van verenigingen waar armen het woord nemen
[http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=11279]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License