Jan Vranken

Jan Vranken studeerde politieke en sociale wetenschappen.
Hij heeft ook zijn eigen onderzoekscentrum, 'Centrum Ongelijkheid,
Armoede, Sociale Uitsluiting en de stad. Hij schreef een aantal boeken
over armoede in de welvaartsstaat.

Jan Vranken heeft vele boeken, artikels, verslagen, rapporten,… geschreven.
Daarom geef ik alleen de publicaties uit 2008 en 2009.

2008

Boek als editor

Vranken Jan [edit.], Campaert Geert [edit.], De Boyser Katrien [edit.], Dewilde Caroline [edit.], Dierckx Danielle [edit.].- Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2008.- Leuven: Acco, 2008.- (Sociale inzichten ; 9).
Krols Yunsy, van Robaeys Bea [edit.], Vranken Jan [edit.].- Gelijke kansen voor morgen: een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen.- Leuven: Acco, 2008.- 100 p..- (Sociale inzichten; 8).
Burgers J., Vranken Jan [edit.].- Réussir un programme de développement urbain: expériences issues de neuf pays européens.- Paris: Délégation interministérielle à la ville, 2008.- 70 p.

Boek als auteur

Vranken Jan, Henderickx Erik [medew.], Vanmarcke Luc.- Het speelveld en de spelregels: een inleiding tot de sociologie.- 4 ed..- Leuven: Acco, 2008.- 374 p.

Hoofdstuk uit boek

Vranken Jan, Leroy Trees.- Armoede als een multidimensioneel gegeven en de context: een kwarteeuw Europees 'armoedebeleid'.- In: Multidimensionele armoede in Europa: individuele en institutionele determinanten, Leuven, Acco, 2008, p. 13-24.
Vranken Jan.- Competitiveness and cohesion: a Janus head? Some conceptual clarifications.- In: Cities between competitiveness and cohesion: discourse, realities and implementation / Ache, P. [edit.]; e.a., Berlin, Springer, 2008,
p. 19-37.
Tasan-Kok T., Vranken Jan.- From survival to competition? The socio-spatial evolution of Turkish immigrant entrepreneurs in Antwerp.- In: Cities between competitiveness and cohesion: discourse, realities and implementation / Ache, P. [edit.]; e.a., Berlin, Springer, 2008, p. 155-168.
Raeymaeckers Peter, van Dijck Lize, de Rynck Filip, Vranken Jan.- Gebiedsgerichte werking binnen de Vlaamse OCMWs: ervaringen, opportuniteiten en knelpunten.- In: De stad in de wijk: gebiedsgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten, Brussel, Politeia, 2008, p. 91-114.
Vranken Jan, Levecque Katia, De Boyser Katrien.- In armoede leef je minder lang….- In: Een rechtvaardige gezondheidszorg, Brugge, Die Keure, 2008.

Verslagen en rapporten

Campaert Geert, Dierckx Danielle, Vranken Jan.- Rapport decenniumdoelen 2017: wetenschappelijke ondersteuning van de sociale actie omtrent armoedebestrijding door het Consortium 'Armoede uitsluiten', bestaande uit diverse midenveldorganisaties (mutualiteiten, samenlevingsopbouw, algemeen welzijnswerk, Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, ACW, welzijnszorg).- Antwerpen: -, 2008.

2009

Boek als editor

Vranken Jan [edit.], Campaert Geert [edit.], Dierckx Danielle [edit.], van Haarlem An [edit.].- Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau.- Leuven: Acco, 2009.- 312 p.
Vranken Jan [edit.], Campaert Geert [edit.], Dierckx Danielle [edit.], van Haarlem An [edit.].- Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009.- Leuven: Acco, 2009.- 385 p.
Dierckx Danielle [edit.], Vranken Jan [edit.], Kerstens Wendy [edit.].- Faith-based organisations and social exclusion in European cities: national context reports.- Leuven: Acco, 2009.- 342 p.

Boek als auteur

Vranken Jan.- De periferie is het centrum : voordracht emeritaatsviering, 27 november 2009.- Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2009.- 40 p.
Raeymaeckers Peter, Vranken Jan.- Hulpverleners over 'A'ctivering: de rol van organisatie en buurt bij de hulpverlening in het Antwerpse OCMW.- Leuven: Acco, 2009.- 149 p.

Hoofdstuk uit boek

Vranken Jan, Dierckx Danielle.- Armoedebestrijding in Europa.- In: Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 21-32.
Vranken Jan.- Inleiding: 2010: het Europese Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting? Of van Armoede en Sociale Uitsluiting?.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 31-49.
Vranken Jan.- Is onvrijwillige armoede dan toch vrijwillig?.- In: Spiritualiteit en soberheid: bruggen tussen vrijwillige en onvrijwillige armoede / Daenen, Lies [edit.], Antwerpen, Tertio, 2009, p. 29-34.
Vranken Jan, Campaert Geert, Dierckx Danielle, van Haarlem An.- Naar een masterplan armoedebestrijding.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al., Leuven, Acco, 2009, p. 361-365.
Vranken Jan, Dierckx Danielle, Wyckmans Jessica.- Participatie als window dressing: een overroepen concept?.- In: 360º participatie / Buktynck, Marjolein [edit.], Brussel, Demos, 2009, p. 26-39.
Vranken Jan.- Verleden, heden en toekomst van het Europese armoedebeleid.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 277-301.

Verslagen en rapporten
De Boyser Katrien, Linchet S., van Dijck Lize, Casman M.T., Dierckx Danielle, Vranken Jan.- Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen.- Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2009.- 220 p.

Mijn 3 vragen aan Jan Vranken?
- Is het soms niet moeilijk om het werk als docent te combineren met het onderzoekscentrum?
- Met welke onderzoeken ben je momenteel bezig?
- Welk onderzoek heeft jou voorkeur?

Terug naar Uitbreiding Specialisten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License