Elisa Desmedt

Hallo,

ik ben Elisa Desmedt en zit in het eerste jaar Sociaal Werk. Dit volg ik aan de KATHO, departement IPSOC.
Ik heb voor het project van T'Hope gekozen ten eerste omdat ik vind dat kinderen en jongeren die met armoede in aanraking komen ook een kans moeten krijgen om zich volledig te kunnen ontplooien en net zoals elk ander kind gewoon 'kind kunnen zijn'. Ook was voor mij een argument dat ik dit alles van dichtbij wilde meemaken. Je denkt altijd dat het een ver-van-je-bedshow is, maar niets is minder waar. Ik wil ook eens in hun denkwereld terecht komen en te weten komen hoe zij denken over mensen die het thuis een stukje breder hebben.

Met onze projectgroep gaan we een activiteit organiseren die zowel voor kinderen met als zonder armoede bedoeld is. Ik hoop dat we daar in kunnen slagen!

In project heb ik samen met Ayla Dejonckheere het onderdeel 'arbeidsgelegenheid - de sociale economie' besproken, de Powerpointpresentatie vind u hieronder.
De Sociale Economie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License