Elisa

• VAN ROBAEYS BEA Armoede heeft vele kleuren, In: Welzijnsgids, 2008, p.43-58
• VAN ROBAEYS BEA De donkere kleur van armoede, In: Alert: voor welzijn en sociale politiek, jrg. 34, nr.1, 2008
• VAN ROBAEYS BEA, KROLS YUNSY Gelijke kansen voor morgen: een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen, In: Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, jrg. 19, nr. 4, 2008, p.3-5
• KROLS YUNSY, VAN ROBAEYS BEA, VRANKEN JAN Gelijke kansen voor morgen: een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen In: Leuven: Acco, 2008.- 100 p..- (Sociale inzichten; 8).- ISBN 978-90-334-7112-4
• VAN ROBAEYS BEA, KROLS YUNSY Inzetten op de toekomst van de kinderen: percepties over sociale mobiliteit van arme Turkse en Marokkaanse personen in België, In: Armoede en sociale uitsluiting: 2008, p. 221-240
• VAN ROBAEYS BEA De kleur van armoede, UVV info, 24:6(2007), p. 10-12
• VAN ROBAEYS BEA, VRANKEN JAN, PERRIN NATHALIE, MARTINIELLO MARCO De kleur van armoede: armoede bij personen van buitenlandse herkomst.- Leuven: Acco, 2007.- 138 p..- ISBN 978-90-334-6705-9
• VAN ROBAEYS BEA, VRANKEN JAN, PERRIN NATHALIE, MARTINIELLO MARCO Armoede bij personen van buitenlandse herkomst: rapport van een onderzoek over de relatie tussen migratie en armoede, In: Brussel: Koning Boudwijnstichting, 2007
• VAN ROBAEYS BEA, VRANKEN JAN, PERRIN NATHALIE, MARTINIELLO MARCO La pauvreté chez les personnes d'origine étrangère: rapport d'une recherche à propos du lien entre 'immigration' et 'pauvreté', Bruxelles: Fondation Roi Baudouin, 2007
• VAN ROBAEYS BEA, VRANKEN JAN Armoede in wit én zwart?, In: Tijdschrift voor geestelijk leven, nr. 6, 2006, p.77-82
• VAN ROBAEYS BEA, PERRIN NATHALIE, LEVECQUE KATIA, DEWILDE CAROLINE Armoede bij allochtonen: een verkenning, Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2006, Leuven, Acco, 2006, p.303-318
• VAN ROBAEYS BEA, PERRIN NATHALIE Armoede bij personen van vreemde herkomst becijferd (Deelverslag van 'Armoede bij personen van vreemde herkomst' - oktober 2006), Antwerpen: UA-OASeS, 2006, 25 p.
• VAN ROBAEYS BEA Beleidsparticipatie vanuit armoedeverenigingen, In: Alert voor zorg en sociale politiek, jrg. 31, nr.4, 2005, p.61-67
• VAN ROBAEYS BEA, DIERCKX DANIELLE, VRANKEN JAN (G)een blad voor de mond: spanningsvelden bij de participatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid, Gent: Academia Press, 2005.- 205 p..- ISBN 90-382-0794-8
• VAN ROBAEYS BEA Hand in hand leren sterker worden en emanciperen, Antwerpen: UA, 2005.- 37 p.
• VAN ROBAEYS BEA, DIERCKX DANIELLE Een 'tableau vivant' van armoedeverenigingen, Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2004, Leuven, Acco, 2004, p.341-356

Terug naar Internet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License