Eindwerken

Hieronder vindt u een lijst van jaarwerken i.v.m. armoede.

 • HOLLEVOET L., 'Een blik op de doorgangswoning. De visie van de OCMW-cliënt, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2004.
 • TERRIJN G., 'Armoede, sociale uitsluiting en thuisloosheid. Een studie over het verband tussen deze termen', Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004.
 • VANCOILLIE E., 'Mensen in armoede in dialoog met het OCMW. Ervaringen vanuit T’Hope te Roeselare', Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004.
 • BAERT L., 'Energiearmoede anders belicht, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2008.
 • SARRAZYN H., 'Hoera vakantie? Vakantiebeleving bij personen in armoede, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2006.
 • CALLEEUW S., 'Arm en psychisch ziek: een zoektocht naar het verband, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2005.
 • DENYS L., 'Armoede en cultuurparticipatie: cultuurparticipatie door de bril van mensen die in armoede leven', Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004.
 • VERBEKE I.,' Schuldbemiddeling, een oplossing voor kansarmoede, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2005.
 • RIGOLE K.,' De millenniumdoelstellingen in het vak aardrijkskunde, Katho Torhout, ongepybliceerd eindwerk', 2007.
 • SARRAZYN H., 'Hoera vakantie? vakantiebeleving bij mensen in armoede, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2006.
 • CALLEEUW S., ' Arm en psychisch ziek: een zoektocht naar het verband, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2005.
 • DE KEYSER E., 'Kansarmoede in het lager onderwijs: ontwikkeling van een vormingsmodel voor leerkrachten, Katho Ipsoc, ongepuliceerd eindwerk', Kortrijk, 2005.
 • LEFEVER L., ’Armoede heel dichtbij: pleidooi voor het thema armoede in het derde en het vierde leerjaar, Katho Ipsoc, ongepubliceerd einwerk', Kortrijk, 2005.
 • BOONAERT T., 'Een zicht op de samenhang tussen armoede en psychiatrie, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk,2004.
 • STRAGIER F., 'Deskundig in de armoede: het inschakelen van ervaringsdeskundigenin de CAW’s, Katho Ipsoc, ongepubliceerd einwerk', Kortrijk, 2004.
 • STEYAERT E., 'Baren in armoede: Een explorerend onderzoek naar de beleving van de zwangerschap en het moederschap bij kansarme gezinnen, Katho Ipsoc, ongepubliceerd einwerk', Kortrijk, 2001.
 • BAERT I., 'Energiearmoede anders belicht, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2008.
 • DENYS L., 'Armoede en cultuurparticipatie: cultuurparticipatie door de bril van mensen die in armoede leven, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2004.
 • TERRYN G., 'Armoede, sociale uitsluiting en thuisloosheid: een studie over het verband tussen deze termen, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2004.
 • VAN WELDEN A., 'Ik had mij jou anders voorgesteld: beeldvorming bij kinderen van 10 tot 12 jaar over armoede in eigen samenleving: deel A, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2004.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License