Dempsey

Hieronder zie je nog andere boeken die mijn geciteerde auteur samen met andere auteurs heeft uitgebracht:
GEERT CAMPAER, DANIELLE DIERCKX, JAN VRANKEN, Arm Europa, over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau, Acco, 2009, p.312.

GEERT CAMPAERT, DANIELLE DIERCKX, JAN VRANKEN, Armoede en social uitsluiting, jaarboek 2009, Acco, 2009, p.392.
Terug naar Internet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License