De Dapper Melissa

Hallo,

Ik ben Melissa De Dapper uit Oeselgem en ik volg de opleiding Sociaal Werk aan de Katho (Ipsoc) te Kortrijk. We kregen in het begin van het school de keuze uit verschillende projecten. Mijn keuze is gevallen op het project van t'Hope. Het is de bedoeling dat we samen met een jeugdbeweging van Roeselare een activiteit te organiseren voor jongeren met armoede-ervaring en jongeren zonder armoede-ervaring.

Ik heb voor dit project gekozen omdat ik graag met mensen en vooral met kinderen samenwerk en ik ben zelf 9 jaar lid geweest van een jeugdbeweging en heb 3 jaar leiding gegeven in dezelfde jeugdbeweging. Ik vind het vooraal fijn om kinderen een leuke namiddag te kunnen geven en zien dat kinderen er met volle teugen van genieten. Mijn persoonlijk doel met dit project is de kinderen met armoede even gewoon kind te laten zijn en even hun zorgen te kunnen vergeten.

Voor project hebben we per 2 een aspect behandeld in verband met armoede. Samen met Lien Daeninckx had ik het onderdeel Financieel aspect.
Hier vindt u de powerpoint van onze voorstelling.

SDC10880.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License