D Dierckx

Danielle Dierckx is dokter in politieke en sociale wetenschappen.
Ze is docent aan de universiteit van Antwerpen en is ook sociaal werker.

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Departement Sociologie
Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS)
Onderwerp Doctoraat: "Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede.
Een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de Vlaamse beleidspraktijk" (maart 2007)

Hier volgt een academische bibliografie van Dierckx Danielle van 2008-2009:1

2009

Tijdschriftartikel

* Dierckx Danielle.- De samenlevingsopbouw als "Robin Hood": over haar beleidsrol en potentiële slagkracht.- In: Opbouwwerk Brussel, 25:96(2009), p. 8-13

Boek als editor

* Vranken Jan [edit.], Campaert Geert [edit.], Dierckx Danielle [edit.], van Haarlem An [edit.].- Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau.- Leuven: Acco, 2009.- 312 p..- ISBN 978-90-334-7605-1
* Vranken Jan [edit.], Campaert Geert [edit.], Dierckx Danielle [edit.], van Haarlem An [edit.].- Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009.- Leuven: Acco, 2009.- 385 p..- ISBN 978-90-334-7604-4
* De Boyser Katrien [edit.], Dewilde Caroline [edit.], Dierckx Danielle [edit.], Friedrichs Jürgen.- Between the social and the spatial: exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion.- Aldershot: Ashgate, 2009.- 267 p..- ISBN 978-0-7546-7925-7
* Dierckx Danielle [edit.], Vranken Jan [edit.], Kerstens Wendy [edit.].- Faith-based organisations and social exclusion in European cities: national context reports.- Leuven: Acco, 2009.- 342 p..- ISBN 978-90-334-7550-4
* De Boyser Katrien [edit.], Dewilde Caroline [edit.], Dierckx Danielle [edit.].- Naar het middelpunt van de marge: reflecties over veertig jaar armoedeonderzoek en -beleid: liber amicorum Jan Vranken.- Leuven: Acco, 2009.- 214 p..- ISBN 978-90-334-7773-7

Boek als auteur

* Wyckmans Jessica, Dierckx Danielle.- Veboden voor onbevoegden: naar lokale netwerken voor meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.- Leuven: Acco, 2009.- 103 p..- (Sociale InZichten ; 10).- ISBN 978-90-334-7482-8

Hoofdstuk uit boek

* Dierckx Danielle, van Haarlem An.- Armoedebeleid in federale contreien.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 73-88
* Vranken Jan, Dierckx Danielle.- Armoedebestrijding in Europa.- In: Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 21-32
* De Boyser Katrien, Dewilde Caroline, Dierckx Danielle.- Building bridges between the social and the spatial? Conclusion.- In: Between the social and the spatial: exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion, Aldershot, Ashgate, 2009, p. 217-225
* Bursens Peter, Dierckx Danielle.- De (on)zichtbare hand van Europa: over de vervlechting van bestuurslagen en het armoedebeleid.- In: Arm Europa: over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 147-158
* Vranken Jan, Campaert Geert, Dierckx Danielle, van Haarlem An.- Naar een masterplan armoedebestrijding.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al., Leuven, Acco, 2009, p. 361-365
* Raeymaeckers Peter, Dierckx Danielle.- Op zoek naar duurzame activering: een longitudinale analyse van activeringstrajecten in de Belgische OCMW's.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.], Leuven, Acco, 2009, p. 163-180
* Vranken Jan, Dierckx Danielle, Wyckmans Jessica.- Participatie als window dressing: een overroepen concept?.- In: 360º participatie / Buktynck, Marjolein [edit.], Brussel, Demos, 2009, p. 26-39

Verslagen en rapporten

* De Boyser Katrien, Linchet S., van Dijck Lize, Casman M.T., Dierckx Danielle, Vranken Jan.- Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen.- Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2009.- 220 p.

2008

Tijdschriftartikel

* Dierckx Danielle.- Stellingen voor een potig armoedebeleid.- In: Momenten, 2(2008), p. 14-19

Boek als editor

* Vranken Jan [edit.], Campaert Geert [edit.], De Boyser Katrien [edit.], Dewilde Caroline [edit.], Dierckx Danielle [edit.].- Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2008.- Leuven: Acco, 2008.- (Sociale inzichten ; 9).- ISBN 978-90-334-7113-1

Hoofdstuk uit boek

* Dierckx Danielle.- Interventiestrategieën in de armoedebestrijding.- In: Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2008, p. 297-310
* Dierckx Danielle [edit.], De Boyser Katrien [edit.].- Overheden in actie.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2008 / Vranken, J.; e.a., Leuven, Acco, 2008
* Dierckx Danielle, De Boyser Katrien.- Overheden in actie.- In: Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2008 / Vranken, J. [edit.]; e.a., Leuven, Acco, 2008, p. 37-59

Verslagen en rapporten

* Dierckx Danielle.- Empowerment of people experiencing poverty: report for the Committee of Experts on Empowerment of People Experiencing Poverty.- Strassbourg: Council of Europe, 2008
* Campaert Geert, Dierckx Danielle, Vranken Jan.- Rapport decenniumdoelen 2017: wetenschappelijke ondersteuning van de sociale actie omtrent armoedebestrijding door het Consortium 'Armoede uitsluiten', bestaande uit diverse midenveldorganisaties (mutualiteiten, samenlevingsopbouw, algemeen welzijnswerk, Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, ACW, welzijnszorg).- Antwerpen: -, 2008

Terug naar Uitbreiding Specialisten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License