CAW

Herstellingskritiek

De informatie die op deze site wordt weergegeven is volgens mij allemaal echt. Er worden geen valse gegevens meegedeeld.

Oorsprongskritiek

Er zijn getuigenissen te vinden op de site. Onderaan wordt vermeld van wie deze zijn.
Op de site worden geen bronvermeldingen gebruikt. Wie de maker is van de site is niet terug te vinden.De website werd gemaakt door de organisatie CAW.

Interpretatiekritiek

De auteur heeft duidelijke en leerrijke informatie weer. De auteur spreekt niet in een ‘ik’ vorm maar eerder in het algemeen. Er worden vooral veel positieve zaken verteld over het CAW. De auteur heeft heel veel en duidelijke argumenten aan waarom mensen op het CAW zouden kunnen beroep doen.

Bevoegdheidskritiek

Er wordt op deze website niets weergegeven over de auteur. Je kan dus niet weten of hij/zij iets met de organisatie te maken heeft of niet.

Rechtzinningheidskritiek

Op deze website is er volgens mij niets gelogen en hoeft er ook niets achtergehouden worden. Hier wordt pure informatie gegeven aan mensen die mogelijks beroep zouden doen op het CAW. Ze willen vooral proberen hun organisatie te promoten door goede en degelijke informatie te verstrekken.

Hieronder vind u de link naar hun site:
http://www.caw.be/1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License