C. Kesteloot

Chris Kesteloot is prof aan de kuleuven. Hij is ook een Leuvense geograaf en werkt samen met Wijlen Henk Meert mee aan een heleboel armoede-atlassen.
Zijn afdeling is Sociale en Economische Geografie.
Ik ben hem op het spoor gekomen door het tijdschriftartikel 'Wat steden kunnen doen om armoede te bestrijden' te lezen.

Hij heeft ook meegedaan aan een aantal onderzoeksprojecten:

  • Een geografie van economische praktijken in een post-socialistische omgeving. Cases in Roemenië.
  • Verstedelijking en migratie in China, met focus op migrantengemeenschappen.
  • Suburbanisatie:woonopportuniteit of het gevolg van antistedelijkheid.
  • Sociale ruimte, identiteitsvorming en attitudes van jongeren.

De publicaties die hij heeft geschreven zijn:

STUYCK K., LUYTEN S., KESTELOOT C., MEERT H. en PELEMAN K. A geography of gender Relations. Role Patterns in the contect of different regional industrial development, in: Regional Studies, 2008, p.69-82.
KESTELOOT C. MEYS S. Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel. Sociale en Economische Geografie, KuLeuven en Vlaamse interprovinciale werkgroep Sociale Planning, 2008, 153 p.

Je kan hem bereiken via:
Chris.Kesteloot[at]ees.Kuleuven.be

Mijn 3 vragen aan hem zijn:

Hoe geraakt een geograaf geïnteresseerd in armoede?
Wat versta jij onder armoede-atlassen?
Wat vind jij dat een geograaf te vertellen heeft over armoede?

Terug naar Uitbreiding Specialisten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License