Bibliografie

Hier vind je de referenties van onze artikels waar we rond gewerkt hebben. Maar ook de referenties van andere artikels en boeken die we gevonden hebben.

Referenties van de artikels waar we rond gewerkt hebben

BOSMANS E., 'Psychotherapie en armoede' In: Alert, voor zorg en sociale politiek, nr.2, 2007, p.68-81 (Melissa De Dapper)

DEBRUYNE P., OOSTERLYNCK, P. D., 'Wat steden kunnen doen om armoede te bestrijden' In: Alert, voor zorg en sociale politiek , nr. 4, 2008, p.79-85. (Sarah De Baets)

SNICK, A., GEETS, J., Expertnota, het recht op werk: een antwoord op de problematiek van armoede en uitsluiting?, Flora vzw, http: //wvg.vlaanderen.be/ armoede/brochure/eindverslag2004_gesplitst/ eindversl2004_werkgelegenheid.pdf, 2004, p135-144.
(Ayla Dejonckheere)

DRIESSENS K., VAN REGENMORTEL T. & VANSEVENANT K., Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog, Leuven, 2008, 275p.
(Julie Cokelaere)

VAN DE PUTTE, D., 'Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor kinderen en energiearmoede', TerZake, september 2008, p.10-12
(Lysa D'hoop)

VAN HOOTEGEM, H., 'Gevraagd: garanties voor een effectieve toegang tot energie',TerZake, september 2008, p.6-9
(Lysa D'hoop)

VAN ROY, W., 'Water voor iedereen', TerZake, september 2008, p.4-5
(Lysa D'hoop)

VERSLUYS, F., 'Dertig jaar armoede en budgetbegeleiding.' In: Alert, voor zorg en sociale politiek, jrg 21, nr. 5, 2005, P56-67.
(Lien Daeninckx)

VOS J., 'Armoedebestrijding per decennium; een decennium met minder armoede.' In: Alert, voor zorg en sociale politiek,
nr. 2, 2007, p.59-67.
(Charlotte Bara)

DANIELLE DIERCKX, B. 1973. Alert voor zorg en sociale politiek (Acco, Leuven). Beleidsarmoede in armoedebeleid
p. 66-74
(Thijs Declercq)

Referenties van artikels die we gevonden hebben uit andere Tijdschriften

BOSMANS E., 'Psychotherapeutisch werken met kansarmen', In: Alert voor zorg en sociale politiek, jrg 33, nr.2, 2007, p.68-82.
(Lien Daeninckx)

BRAECKEL VAN D. 'Armoede bestrijden met milieubeleid: World Resources rapport 2005.' In: Samenleving
en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme, nr. 10, 2005, p.17-22.
(Charlotte Bara)

COLSOUL D. en SCUERMANS G. 'Armoede schaadt de gezondheid. Helpen of aanklagen: wat werkt,' In: Sociaal welzijnsmagazine, jrg 29, nr. 10, 2008, p. 4-7.
(Sarah De Baets)

DEBRUYNE P. & OOSTERLYNCK S., 'Wat steden kunnen doen om armoede te bestrijden', In: Alert voor zorg en sociale politiek, jrg 34, nr.4, 2008, p.79-85.
(Lien Daeninckx)

DE BOYSER K., 'Dwars doorheen 15 jaarboeken armoede', In: Alert voor zorg en sociale politiek, jrg 33, nr.1, 2007, p.70-80.
(Lien Daeninckx)

DIERCKX D., 'Beleidsarmoede in armoedebeleid', In: Alert voor zorg en sociale politiek, jrg 33, nr.3, 2007, p.65-74.
(Lien Daeninckx)

GEERTSOM VAN J. 'De nieuwe armoede? Opnieuw?.' In: Samenleving en politiek : tijdschrift voor
een democratisch socialisme, nr. 3, 2009, p.24-37.
(Charlotte Bara)

VANDERWILT A. 'Een toekomst zonder armoede begint op school.' In: Sociaal welzijnsmagazine, jrg 28, nr. 10, 2007, p. 4-7.
(Sarah De Baets)

Referenties van Eindwerken die we gevonden hebben

BAERT L. 'Energiearmoede anders belicht, Katho Ipsoc, ongepubliceerde eindwerk', Kortrijk, 2008.

BOONAERT,T. 'Een zicht op de samenhang tussen armoede en psychiatrie', Katho Ipsoc, Theses, Kortrijk,2004.

CALLEEUW S. 'Arm en psychisch ziek: een zoektocht naar het verband, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2005.

CALLEEUW, S. ' Arm en psychisch ziek: een zoektocht naar het verband', Katho Ipsoc, Theses, Kortrijk, 2005.

DENYS L. 'Armoede en cultuurparticipatie: cultuurparticipatie door de bril van mensen die in armoede leven', Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004.

DE KEYSER, E. 'Kansarmoede in het lager onderwijs: ontwikkeling van een vormingsmodel voor leerkrachten', Katho Ipsoc, Theses, Kortrijk, 2005.

HOLLEVOET L. 'Een blik op de doorgangswoning. De visie van de OCMW-cliënt, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2004.

LEFEVER,L. ’Armoede heel dichtbij’: pleidooi voor het thema armoede in het derde en het vierde leerjaar', Katho Ipsoc, Theses, Kortrijk, 2005.

RIGOLE, K.' De millenniumdoelstellingen in het vak aardrijkskunde', KathoTorhout, Theses, 2007.

SARRAZYN H. 'Hoera vakantie? Vakantiebeleving bij personen in armoede, Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk', Kortrijk, 2006.

STEYAERT,E. 'Baren in armoede: Een explorerend onderzoek naar de beleving van de zwangerschap en het moederschap bij kansarme gezinnen', Katho Ipsoc, Theses, Kortrijk, 2001.

STRAGIER,F. 'Deskundig in de armoede: het inschakelen van ervaringsdeskundigenin de CAW’s', Katho Ipsoc, Theses, Kortrijk, 2004.

TERRIJN G. 'Armoede, sociale uitsluiting en thuisloosheid. Een studie over het verband tussen deze termen', Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004.

VANCOILLIE E. 'Mensen in armoede in dialoog met het OCMW. Ervaringen vanuit T’Hope te Roeselare', Katho Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004.

VERBEKE I.' Schuldbemiddeling, een oplossing voor kansarmoede, Katho Ipsoc, ongepubliceerdeeindwerk', Kortrijk, 2005

Referenties van de boeken/Monografieën die we gevonden hebben

Charlotte Bara:

Deze 5 boeken kan je vinden in de schoolbibliotheek.

1 DEMYTTENAERE B. In vrije val : armoede in België, Manteau, Antwerpen, 2006, 229p.

2. ONZIA Y. Louis, Het leven van een bedelaar, The House of Books, Antwerpen,
2007, 128 p.

3. SACHS J. Het einde van de armoede: hoe we dit doel binnen twintig jaar kunnen bereiken, Lemniscaat, Rotterdam, 2005, 395 p.

4. SANTENS M. Rechtvaardige gezondheidszorg, Die Keure, Brugge, 2008, 272 p.

5. VAN ROBAEYS B., VRANKEN J. De kleur van armoede: armoede bij personen van buitenlandse herkomst, Acco, Leuven, 2007, 138 p.

Van deze 5 boeken heb ik 1 auteur gekozen , namelijk Vranken J. Hieronder vind je boeken die hij ook geschreven heeft die te maken hebben met het thema armoede:

- Meer depressies bij personen in armoede: enkele reflecties voor de klinische praktijk.
- Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2008.
- Bruggen over woelig water: is het mogelijk omuit de generatie-armoede te geraken?
- Tussen Welzijn en Werk: een eigen plaats voor Arbeidszorg.

Sarah De Baets:

Deze 5 boeken kan je vinden in de schoolbibliotheek.

DRIESSENS K. Armoede en hulpverlening. Academie press, Gent, 2003, 873 p.
(Sarah De Baets)

LEVECQUE k. Armoede en depressie. Een (niet) evident verband, Acco, Leuven, 2008, 368 p.
(Sarah De Baets)

MARKEY J-P. Van kansarm naar kansrijk. Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnen, Gazant, Antwerpen, 2009, 171 p. (Sarah De Baets)

VRANKEN J., CAMPAERT G., DIERCKX D. en VAN HAARLEM A. Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europees niveau, Acco, Leuven, 2009, 312 p.
(Sarah De Baets)

VRANKEN J., DE BOYSER K., en DIERCKX D. Armoede en Sociale uitsluiting. Acco, Leuven, 2003, 517 p.
(Sarah De Baets)

Van deze 5 boeken heb ik 1 auteur gekozen, namelijk Dierckx D. Hieronder vind je nog een aantal boeken die hij heeft geschreven over het thema armoede.

-Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede: een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de Vlaamse beleidspraktijk
-Moeder, waarom leven wij? Over armoede in België
-Naar een open-armen-beleid : beleidsaanbevelingen voor de participatie van armen aan wijkontwikkeling

Lien Daeninckx:

DRIESSENS K., VAN REGENMORTEL T. & VANSEVENANT K., Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog, Lannoocampus, Leuven, 2008, 275p.

OPMEER K., Erwtensoep in augustus : kinderen en armoede, SWP, Amsterdam, 2008, 104p.

DIERCKX D., Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede: een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de Vlaamse beleidspraktijk, Acco, Leuven/Voorburg, 2007, 512p.

OP DE BEECK T., Armoede en sociale uitsluiting: eindverslag van het vooruitgangs- en toekomstcongres inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen - 2004, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2005, 179p.

BEGHIN J., Armoede in Brussel - pauvreté à Bruxelles, Epo, Berchem, 2006, 351p.

Van deze 5 boeken heb ik 1 auteur gekozen, namelijk Van Regenmortel Tine. Hieronder vind je nog een aantal boeken die zij heeft geschreven over het thema armoede of waar ze heeft aan meegewerkt.

-Spiritualiteit en soberheid : bruggen tussen vrijwillige en onvrijwillige armoede.
-Conceptnota empowerment en activering in armoedesituaties : een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, de heer Frank Vandenbroucke
-Bind-kracht in armoede : leefwereld en hulpverlening.

Julie Cokelaere:

Deze 3 boeken kan je vinden in de schoolbibliotheek.

LEFEBVRE, L., ' Prijs armoede uitsluiten 2009 gaat naar de brussels vzw pigment', In: Tijdschrift
voor welzijnswerk 2009, nr.301, p.37-39

MARIËN, C., 'Een steungezinnenwerking voor kansarmen in antwerpen', In: Tijdschrift
voor welzijnswerk 2009, nr.297, p.45-48

DRIESSENS, K., VANSEVENANT, K., VAN REGENMORTEL, T., ‘Zoeken naar krachtgerichte hulpverlening in dialoog: over bind-kracht in armoede.’ In: tijdschrift voor welzijnswerk, nr. 295, 2008, p 25-33.

Van deze 3 boeken heb ik 1 auteur gekozen , namelijk Kristel Driessens. Hieronder vind je boeken en artikels die zij ook geschreven heeft die te maken hebben met het thema armoede:

- ' Bind-kracht in het onderwijs: de clb-medewerker als een verbindende en versterkende brugfiguur.'
- ' Empowerment of people in poverty and social workers through dialogue and training.'
- ' Bind-kracht in armoede: de waarde van transdisciplinair onderzoek in het sociaal werk.'

Lysa D'hoop:

Deze 5 boeken kan je vinden in de schoolbibliotheek.

MARKEY, J., Van kansarm naar kansrijk? : studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnen, Garant, Antwerpen, 2009, 171p.

DRIESSENS K., VAN REGENMORTEL T., VANSEVENANT K., Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog, Lannoocampus, Leuven, 2008, 275p.

DALRYMPLE, T., Leven aan de onderkant: het systeem dat de onderklasse in stand houdt, Spectrum, Utrecht, 2007, 272p.

DRIESSENS K., VAN REGENMORTEL T., Bind-kracht in armoede: leefwereld en hulpverlening, Lannoocampus, Leuven, 2006, 356p.

HEYNDRICKX, P. ,BARBIER, I., DRIESEN, H., VAN ONGEVALLE, M., VANSEVENANT, K., Meervoudig gekwetsten: contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen, LannooCampus, Tielt, 2005, 221p.

Van deze 5 boeken heb ik 1 auteur gekozen , namelijk Jean-Pierre Markey. Hieronder vind je boeken en artikels die zij ook geschreven heeft die te maken hebben met het thema armoede:

- 'De katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken: uniek project tussen onderwijs en welzijn te Oostende'
- 'Project Studieondersteuning aan huis: het integraal preventief ontwikkelingsproject'
- 'Vergeten jeugd: kortdurende therapieën voor de opvang van schoolgaande adolescenten in de bijzondere residentiële jeugdzorg'
- 'Wat nu ? Gepaste opvang voor hechtingsgestoorde jongeren gevraagd'
- 'Trompet zonder mondstuk : mijn relatie/confrontatie met een ’rebels’ meisje in de bijzondere jeugdbijstand.'

Thijs Declercq:

Volgende 5 boeken komen uit de schoolbibliotheek:

SPIESSCHAERT F. , Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting: een inleiding tot de methodiek, Acco, Leuven, 2005, 180p.

VAN DER WILT A., Samen armoede uitsluiten: achtergronddossier campagne 2006 Welzijnszorg, Welzijnszorg, Brussel, 2006, 128p.

MEERT H., Mens, maatschappij en ruimte, Epo, Berchem, 2008, 367p.

SPINDER S., Krachten en kansen: initiatieven in zorg en welzijn, Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2007, 253 p.

THYS R., DE RAEDEMAECKER W., VRANKEN J., Bruggen over woelig water: is het mogelijk omuit de generatie-armoede te geraken?, Acco, Leuven, 2004, 216p.

Uit deze auteurs heb ik er één uitgepikt, namelijk De Raedemaecker Wies, waar hieronder nog een boek en een thesis van wordt weergegeven:

- Onderzoek naar de sociale context van de psychische problemen van kansarmen en de effecten van hun begeleiding (boek)
- Ooggetuigemisleiding bekeken vanuit source-monitoring-perspectief : de rol van bewust nadenken (thesis)

Terug naar lijsten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License