Ayla

Hieronder vindt u enkele publicaties van Anne Snick.

- Snick, A., De Munter, A., Women in educational policy-making, a qualitative and quantitative analysis of the situation in the E.U., Leuven University Press, 1999.

- Snick, A., Castermans, G., Is er een andere invulling van arbeid wenselijk en mogelijk?, Debattencyclus, Woensdag 3 april, p 5.
artikel lezen

- Snick, A., De visie van Flora op duurzame tewerkstelling in het
stelsel van de dienstencheques,
Flora vzw, 24/09/2009.
artikel lezen

- Snick, A., De maatschappelijke diagnose. Verkokering als bron van uitsluiting. Terzake 2008/3, Magazine.
artikel lezen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License